Kiinnostaako Sinua vapaaehtoistoiminta?

Vapaaehtoiseksi toimijaksi meille voi tulla jos tuntee halua olla mukana toiminnassamme ja voi sitoutua aloittamisen jälkeen toimintaamme vähintään noin vuoden ajaksi. Vapaaehtoistoimintaa voi tehdä paljon tai vähän, jokaisen vapaaehtoistoimijan antama apu ja tuki on meille yhtä arvokasta.                                               

Toimijana voi olla monella eri alueella. Mukana tapahtumissa, ryhmissä vertaisohjaajana, lastenhoitajana, yleisavustajana tai kakun leipojana/ tarjoilujen järjestäjänä sekä apuna kirjallisissa töissä/ tiedotuksessa.

Vapaaehtoisten, avustajien, lastenhoitajien ja vertaisten koordinointi SAMAT- perhetoiminnassa

Vapaaehtoisten, avustajien, lastenhoitajien ja vertaisten ohjaus SAMAT- toiminnassa kuuluu perhetyön koordinaattorin työnkuvaan. Ohjaus perustuu vapaaehtoisten eettisiin periaatteisiin toimittaessa lasten, nuorten ja lapsiperheiden parissa. Lastenhoitajille ja yleisavustajille maksetaan sovittaessa palkkio, jolloin heidän kanssaan tehdään normaali työsopimus. Joskus vapaaehtoisille maksetaan kulukorvausta toimintapaikalle tulemisesta.

Haastattelu ja koulutus tehtäviin

Vapaaehtoiset, yleisavustajat, lastenhoitajat ja vertaistoimijat haastatellaan heidän tullessaan mukaan toimintaan. Toimintaan mukaan hyväksytyt toimijat kirjoittavat vaitiolosopimuksen ja heidän kanssaan käydään läpi vapaaehtoistoiminnan eettiset periaatteet. Vertaisohjaajana toimiville järjestetään koulutusta sekä tarjotaan säännöllisesti tukea toimintaan vertaisverkoston kautta. Toimijoille tarjotaan myös muita kouluttautumismahdollisuuksia, joihin toivotaan aktiivista osallistumista.

SAMAT- Vapaaehtoistoiminnan tuki

Perhetyön koordinaattori järjestää kaikille vapaaehtoisille yhteisiä toiminnanohjaus tapahtumia. Toiminnan tukeminen mahdollistaa vapaaehtoisvoimin toteutetun toiminnan jatkuvuuden, kehittymisen ja laadun. Toimijoiden tukeminen mahdollistaa kasvun vapaaehtoistoimijana. Jokaisen toimijan oma kasvuprosessi on yksilöllinen, niin ovat myös heidän tarpeensa tuelle. SAMAT- perhetoiminnassa ajatellaan, että vapaaehtoistoimijaan panostettu tuki, huolenpito ja arvostus palautuvat heidän kauttaan aina perustasolle: vapaaehtoisen toiminnan vastaanottajalle, sille, joka saa avun ja tuen vapaaehtoistoiminnan kautta.

SAMAT -Kokemustoiminta

Toiminnassamme on mukana kokemustoimijoita, jotka ovat saaneet koulutuksen toimimiseen ko. tehtävässä.

Kokemustoiminnalla tarkoitetaan toimintaa, jossa sosiaali- ja terveysalan opetuksessa tai ammattilaisten täydennyskoulutuksessa hyödynnetään kokemustietoa teoriatiedon ohella. Kokemustoimijoillamme on omakohtaista kokemusta sairaudesta / vammautumisesta yhdistettynä vanhemmuuteen.

Kokemustoiminnan tavoite

Kokemuskoulutus antaa mahdollisuuden oppia pitkäaikaissairailta ja vammaisilta, mitä on elää sairauden tai vamman kanssa. Millaista on vanhemmuus kun jommallakummalla tai molemmilla vanhemmista on jokin pitkäaikainen sairaus tai vamma.

Kokemustoiminnasta kiinnostuneet voivat ottaa yhteyttä  perhetoiminnan koordinaattoriin.

 

Mikäli olet kiinnostunut vapaaehtoistoiminnasta / kokemustoiminnasta, ota yhteyttä, puh 040 940 1967