SAMAT-TOIMINNAN SEKSUAALINEUVONTA JA OHJAUS

 

SAMAT-toiminnan seksuaalineuvonta- ja ohjaus on vuorovaikutukseen perustuvaa ammatillista asiakastyötä, jonka kohderyhmänä ovat eritavoin vammaiset, vammautuneet tai pitkäaikaissairauksia sairastavat ihmiset. Seksuaalineuvontamme on ilmaista kohderyhmillemme ja kohdealueillamme: Rovaniemi, Kemi ja Oulu (Kajaani) sekä verkkoneuvonta ja puhelinneuvontana valtakunnallisesti. Palvelu on STEA:n rahoittamaa toimintaa.

 

Miksi seksuaalineuvontaa? Vammaisuus, vammautuminen tai erilaiset sairaudet ovat aina ihmiselle yksilöllisiä kokemuksia sekä mielessä että kehossa. Se millaisia vaikutuksia edellä mainituilla on esimerkiksi ihmisen seksuaaliseen tai keholliseen itsetuntoon, kehon toimintoihin, lisääntymisterveyteen, seksuaaliseen haluun, seurustelu-ja parisuhteisiin, mahdollisuuksiin harrastaa seksiä yksin tai yhdessä, ovat jokaiselle omanlaisiaan (yksilöllisiä). Seksuaalineuvonnan tarpeen ja tavoitteen määrittelee ensisijaisesti asiakas itse. Seksuaalineuvoja ei ole auktoriteetti, joka ratkaisee ongelmat vaan hän on läsnä ja ammatillisessa vuorovaikutuksessa etsien ratkaisuvaihtoehtoja yhdessä asiakkaan kanssa. Seksuaalineuvonta voi käsittää 1–5 tapaamiskertaa. Seksuaalineuvonta on luottamuksellista.

 

Seksuaalineuvonnassa käsiteltäviä aiheita voivat olla esimerkiksi: seksuaalisuus, seksuaalinen hyvinvointi, lisääntymisterveys, tunteet, kehollisuus, sukupuolen moninaisuus, seksuaalinen suuntautuminen, seksuaaliset mieltymykset, riippuvuudet, seksuaalinen halu-haluttomuus, seksi, ihmissuhteet ja vanhemmuus. Neuvontaan voit tulla lisäksi seurustelu -ja parisuhdeasioissa tai muissa ihmissuhteisiin liittyvissä asioissa. Erityisosaamisen kohteita ovat seksuaalisuus ja vammaisuus, vammautuminen, sairaudet, harvinaiset sairaudet, avustettu seksi, seksuaaliohjaus- ja kasvatus, seksin apuvälineet.

 

Yhteystiedot: SAMAT-toiminta, Kynnys ry Tanja Roth seksuaalineuvoja(SSS), seksuaalikasvattaja(SSS) Kansankatu 54, 90100 Oulu Puhelin: 040940 1967 Sähköposti: tanja.roth(at)samat.kynnys.fi www.samat.kynnys.fi Voit jättää minulle tarvittaessa yhteydenottopyynnön tekstiviestinä tai sähköpostilla

Tanja Roth: erityistason seksuaaliterapeutti(NACS), seksuaalikasvattaja(SSS), seksuaalineuvoja(SSS), kuntoutuksen ohjaaja(AMK), Ratkaisukeskeinen lyhytterapeutti, Tunnekeskeinen pariterapia(peruskurssi), Kognitiivisen lyhytpsykoterapian opinto-ohjelma1 (opiskelija)

 

pastedImage Tanja Roth