Vammaisen vanhemmuus - Marjukka Rasa 2019 

https://www.ulapland.fi/news/Vaitos-Vammaisen-vanhemmuus-%E2%80%93-hyvaksyttya-ja-kyseenalaista/38013/16d737cd-eb86-4f9d-bc7b-2f89a7d9db7a

 

Vammainen henkilö vanhempana

 

Tutkimustietoa vammaisten henkilöiden vanhemmuudesta

 

Asperger-henkilön myönteinen vanhemmuus

 

Perhesuunnittelu

 

Vanhempien oppimiseen liittyvät vaikeudet ja vanhemmuus

 

Perheen sujuva arki

 

Seksuaalisuus