Perhetoiminta

Perhetoiminnassa tarjoamme tietoa, tukea ja toimintaa perheille, joissa toisella tai molemmilla vanhemmista on vamma tai pitkäaikaissairaus. Lähtökohtanamme on huomioida koko perhe.

Palveluohjaus

Palveluohjaus on koordinointityötä, jolla pyritään ratkaisemaan palvelujärjestelmän yhteistyöongelmia yksittäisen asiakkaan tai perheen elämäntilanteesta ja heidän tarvitsemistaan palveluista lähtien. Ota rohkeasti yhteyttä, me olemme olemassa juuri sitä varten, että voimme yhdessä keskustella, mikä mahdollisesti auttaisi juuri sinua ja sinun perhettäsi.

Seksuaali- ja lisääntymisterveyttä edistävä työ

Kynnys ry:n SAMAT-toiminnan Seksuaali- ja lisääntymisterveyttä edistävä työ on ammatillista erityisosaamista, joka kohdentuu pääasiassa eri tavoin vammaisiin, vammautuneisiin tai pitkäaikaissairaisiin ihmisiin. Toteutamme yhteistyössä kaupungin, kuntien, järjestöjen sekä yksityisten palveluntuottajien kanssa räätälöityjä vertaisryhmiä, seksuaalineuvontaa sekä erilaisia tapahtumia seksuaalisen hyvinvoinnin tukemiseksi. Palvelut ovat maksuttomia.

Yksilö-, pari-, ja ryhmämuotoinen seksuaalineuvonta sekä seksuaalikasvatustyö ja konsultaatio.

Konsultointiapu:

Annamme konsultointiapua ammattihenkilöille, vanhemmille tai lähikasvattajille seksuaalisuuteen ja seksuaalikasvatukseen, vammaispalveluihin ja kuntoutukseen liittyvissä kysymyksissä. Kohdealueet: Oulu, Kemi ja Rovaniemi. Teemme pyynnöstä valtakunnallisia vierailuja vertaisryhmiin sovitusti. Toimintaa rahoittaa Veikkaus.

 


IMGP9126 

Kuvassa Ulla Sauvola ja Tanja Roth