Perhetoiminnassa tarjoamme tietoa, tukea ja toimintaa perheille, joissa toisella tai molemmilla vanhemmista on vamma tai pitkäaikaissairaus. Lähtökohtanamme on huomioida koko perhe.

Seksuaali- ja lisääntymisterveystyö kohdentuu vammaisen ja pitkäaikaissairaan henkilön seksuaaliongelmien selvittelyyn ja ratkaisujen etsimiseen.

Palveluohjaus on koordinointityötä, jolla pyritään ratkaisemaan palvelujärjestelmän yhteistyöongelmia yksittäisen asiakkaan tai perheen elämäntilanteesta ja heidän tarvitsemistaan palveluista lähtien.

Ota rohkeasti yhteyttä, me olemme olemassa juuri sitä varten, että voimme yhdessä keskustella, mikä mahdollisesti auttaisi juuri sinua ja sinun perhettäsi.

 

IMGP9126

Kuvassa Ulla Sauvola ja Tanja Roth